Copyright Travel Active 2003-2016. Alle rechten voorbehouden.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Travel Active, materiaal dat zich op de Travel Active websites bevindt, of dat op een met de Travel Active websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.