Infodagen Gratis magazine

Lokale samenwerkingspartners

In ieder land werken we samen met betrouwbare en zorgvuldig gescreende lokale samenwerkingspartners: betrokken en persoonlijke organisaties die een verlengde zijn van het Vrijwilligerswerk, stages en groepsreizen team in Nederland. Wij werken uitsluitend samen met partners die lokale inwoners als medewerkers in dienst hebben en hen een passend inkomen bieden. Op deze manier dragen we structureel bij aan de lokale werkgelegenheid en stimuleren we de economie.

Ondersteuning van de lokale bevolking

Onze samenwerkingspartners begeleiden onze vrijwilligers ter plekke en zijn een belangrijke schakel tussen de deelnemers en de projecten, stages en groepsreizen. Samen met ons zijn zij degene die onze projecten en stageplekken screenen en bekijken op welke manier de extra hulp van deelnemers ingezet kan worden. Hierbij ligt de nadruk op het feit dat onze deelnemers altijd een extra ondersteuning zijn en geen vervanging van lokale medewerkers!

We ontvangen regelmatig bezoek van onze buitenlandse samenwerkingspartners, maar we streven er ook naar onze partners met enige regelmaat te bezoeken. Enerzijds om te kijken hoe het met de partners en hun medewerkers gaat, maar anderzijds om de kwaliteit van de projecten en programma’s te waarborgen. Daarnaast kunnen we zo onze deelnemers beter voorbereiden op wat hen ter plekke te wachten staat.

Waarborging samenwerking met partners en kwaliteit programma’s

Evaluatie is eveneens uitermate belangrijk voor ons. Evaluatie met onze partners op diverse aspecten, zoals op projecten, deelnemers, maar ook de onderlinge communicatie en samenwerking. We streven ernaar minstens eenmaal per jaar een overkoepelende evaluatie met onze samenwerkingspartners te doen – naast alle terloopse evaluaties op voorgaande punten.

Ook de evaluatie met onze deelnemers, na afronding van hun programma, is een belangrijke tool in de waarborging van de kwaliteit van onze programma’s. Speerpunt is dat we met al onze deelnemers een evaluatie te houden. Naast dat we nieuwsgierig zijn hoe onze deelnemers het gehad hebben, zijn we benieuwd naar hun ervaring met het project, de stage of groepsreis, met de partner, wat goed was en waar verbetering mogelijk is. Ook zijn we benieuwd in hoeverre onze deelnemers hetgeen geleerd tijdens de voorbereidingsworkshop gedurende de reis effectief in hebben kunnen zetten. Op deze manier blijven we onze inhoudelijke voorbereidingen continue scherp bekijken en waar nodig aanscherpen.

Benieuwd met welke samenwerkingspartners we werken? Hier stellen partners zich aan je voor.

 

Deel deze pagina