Infodagen Gratis magazine

Uw programma in het kort

Met een uitwisselingsstudent brengt u de wereld in de klas en helpt u mee aan een onvergetelijke ervaring voor nieuwsgierige jongeren!

 • Internationalisering van uw school
 • Kennismaken met een andere cultuur
 • Professionele organisatie
 • Lokale begeleiding
 • Handboek met belangrijkste info

Word een Travel Active Welcoming School

 • Nederland
 • vanaf 2 maanden
 • Gezinnen

Het High School Holland programma bestaat sinds januari 1997. Het biedt buitenlandse jongeren tussen de 15 en 19 jaar de mogelijkheid om een semester of een jaar in een Nederlands gastgezin te wonen en deel te nemen aan het dagelijkse schoolleven. De doelstelling van het programma is om zoveel mogelijk jongeren een buitenlandse ervaring op te laten doen en hiermee een betere verstandhouding te creëren tussen de verschillende culturen in de wereld. Daarnaast is het doel van het programma dat de student zoveel mogelijk als een echte Nederlandse student gaat leven. We denken dat uw school een bijdrage hieraan kan leveren door een buitenlandse student op te nemen in uw school.

Een internationale uitwisselingsstudent, geeft een extra dimensie aan uw school waarvan zowel uw leerlingen als de buitenlandse student ontzettend veel van kunnen leren!

Wat kunt u verwachten als school?

Voor de student zelf is het prettig als hij of zij ‘gewoon’ behandeld wordt en geen uitzonderingspositie inneemt. Wèl hopen we dat u begrip heeft voor de taalbarrière waar de student de eerste weken tegenaan zal lopen. Een mentor zou bijvoorbeeld daarnaast een helpende hand kunnen bieden. Uit ervaring van andere scholen is gebleken dat ook het toewijzen van 1 of 2 studentmentoren (medestudenten of klasgenoten) aan de buitenlandse student succesvol is. Deze studentmentoren kunnen de buitenlandse student in het begin wegwijs maken op school. Verder verwachten wij van uw school dat u:

 • Het vakkenpakket en een bijpassend rooster samenstelt;
 • De student tijdens het semester/jaar zo goed mogelijk begeleid
 • Rapportjes overlegt samen met de begeleider van Travel Active om de voortgang te bespreken

 

Begeleiding

De vrijwilliger

De directe begeleiding van de student, het gastgezin en de school is in handen van de Vrijwilliger Culturele Uitwisseling. Deze persoon dient als contactpersoon tussen het hoofdkantoor van Travel Active en alle betrokkenen. Op deze manier staat u altijd in contact met dezelfde persoon en kunt u altijd op hulp rekenen van deze vrijwilliger. Hij of zij zal al uw vragen beantwoorden en regelmatig contact met u, de student en het gastgezin hebben. De vrijwilliger zal driemaal een persoonlijk bezoek aan de school brengen, verspreid over de periode dat de student in Nederland is.

Het schoolrapport

Uw contactpersoon van Travel Active zal een kort verslag van de vorderingen van de student op uw school maken en dit overleggen aan ons zodat wij de natuurlijke ouders van de student hiervan op de hoogte kunnen brengen.

Het lesboek

In het begin zal het voor de buitenlandse studenten lastig zijn om alle lessen te volgen. Om buitenlandse leerlingen, die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, in de eerste periode toch zinvol bezig te laten zijn heeft Travel Active een lesboek gemaakt. Dit lesboek is bedoeld om buitenlandse studenten middels opdrachten en het benoemen van eigen ervaringen kennis te laten maken met Nederland en de Nederlandse cultuur. Het is echter wel de bedoeling dat de student zo snel en intensief mogelijk gewoon de lessen meedoet, zoals deze geboden worden bij u op school.

De student dient alle taken aan het einde van het schooljaar volbracht te hebben. Dit houdt in dat de student zelf verantwoordelijk is voor het lesboek en ervoor moet zorgen dat alle taken zijn afgetekend door de desbetreffende docent. Aan het einde van het schooljaar zal er een certificaat aan de student worden uitgereikt als bewijs dat hij heeft deelgenomen aan het High School Holland Programma van Travel Active. Op dit certificaat zullen o.a. de resultaten van de Nederlandse toets vermeld worden als ook een aantekening dat de student alle taken van het lesboek heeft afgerond.

Aangezien het lesboek vrijblijvend aan scholen wordt aangeboden is de docent niet verplicht dit lesboek te gebruiken tijdens zijn/haar les. Let op! Dit lesboek is wel een verplicht onderdeel van het High School Holland Programma en de student is zelf verantwoordelijk voor het aftekenen van zijn/haar taken door de desbetreffende docent.

begeleid door Travel Active.

De student

Voordat de buitenlandse partnerorganisatie het aanmeldingspakket van een uitwisselingstudent naar Travel Active opstuurt, vindt er een zorgvuldige selectie plaats om vast te stellen of de student geschikt is voor deelname aan het High School in Holland programma. Alleen die studenten die voldoende gemotiveerd zijn en tot nu goede schoolresultaten hebben behaald, worden toegelaten tot ons programma. Ook moeten zij minimaal 3 jaar Engels op school hebben gehad en hier een voldoende voor gehaald hebben. Het beheersen van de Nederlandse taal is niet vereist maar wel gewenst. Wij adviseren al onze studenten en partnerorganisaties om voor vertrek een basiscursus Nederlands te volgen.

Het samenstellen van een vakkenpakket

Afhankelijk van de vooropleiding, leeftijd en de kennis van de Nederlandse taal wordt de student in een Havo- of VWO- klas geplaatst. Travel Active zou u willen adviseren de betreffende student niet in een eindexamen klas te plaatsen, omdat het tempo hier vaak te hoog ligt om goed te kunnen integreren.

U krijgt van ons het uitgebreide dossier van de student waar ook de rapporten van het afgelopen schooljaar van de student in staan. Uiteraard bent u vrij te bepalen hoe het rooster er uiteindelijk uit gaat zien. Wel raden wij aan creatieve vakken en of maatschappijleer in te roosteren. Vooral bij deze ‘praatvakken’ heeft de student de kans om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen.

Regels waar de student zich aan dient te houden

Om de uitwisseling voor zowel de school als de student zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft Travel Active een aantal regels en afspraken opgesteld. De gedragsregels met betrekking tot school zijn de volgende:

 • De student dient zich te alle tijden te houden aan de regels die binnen school gelden
 • De student is verplicht alle lessen te volgen, tenzij hij of zij ziek is
 • De student is verplicht huiswerk te maken en zich optimaal in te zetten. Onvoldoendes worden alleen geaccepteerd indien de student zich voor 100% heeft ingezet.

Overig

Ervaringen van gastgezinnen

Familie van de Bulk is al vanaf 2008 een tevreden gastgezin bij High School Holland. Deze familie heeft al meerdere jaren via ons een internationale student in huis gehad. Benieuwd naar de ervaringen van familie van de Bulk? Bekijk dan onderstaande video! 

Na aanmelding

Na aanmelding, het kennismakingsgesprek bij u thuis en ontvangst van het door u ingevulde familiepakket kan de procedure van start gaan. Op onze website zullen tijdig de studentenprofielen van alle studenten worden vermeld. De studenten zijn allen door de partnerorganisatie gescreend en komen in januari of augustus aan in Nederland. Hier kunt u als gastgezin meer informatie over de studenten inwinnen. Indien u een voorkeur heeft voor een bepaalde student kunt u dit bij ons aangeven zodat wij u het uitgebreide dossier van de student kunnen toesturen. Wij helpen u graag bij het kiezen van een student die het beste in uw gezin zal passen. 

Na plaatsing

Zodra de keuze voor een student gemaakt is zal uw persoonlijke begeleider een school naar uw keuze benaderen om daar een plekje voor de student te bemachtigen. Zodra de school rond is zullen wij het door u ingevulde aanmeldingspakket (met hierin meer informatie over uw gezin) naar onze partnerorganisatie in het buitenland sturen. Zij zullen dit pakket doorsturen aan de student die vervolgens contact met u zal opnemen.
 

Overzicht High School Holland studenten

Bekijk de High School Holland student dossiers, waarin de buitenlandse studenten zichzelf voorstellen. Heeft u interesse om een van deze studenten een thuis te geven, bij u op school te nemen of wilt u vrijblijvende informatie ontvangen? Neem dan gerust even contact op met het High School Holland team! Zij staan u graag te woord en kunnen u tevens het uitgebreide dossier van de student en het handboek voor gastgezinnen toezenden. Zo komt u snel en gedetailleerd meer te weten over de student en het High School Holland programma van Travel Active.

Deel deze pagina

Gerelateerde programma's