Algemene voorwaarden High School Holland

1. Alle arrangementen betreffende onze diensten worden door Travel Active High School Holland aangeboden onder de conditie dat noch zij noch enige ander aangesloten bedrijf verantwoordelijk zal worden gesteld in geval van verwonding, verlies, schadeclaim, uitgaven, ongeluk, afwijking, vertraging of afbreking, veroorzaakt door redenen buiten de controle van Travel Active High School Holland, die kunnen voorkomen gedurende elke reis of verblijf en die kunnen voorkomen bij een bedrijf, organisatie of persoon;
2. Travel Active High School Holland kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of schade voortkomend uit het verblijf van de student ten tijde van haar verblijf in Nederland;
3. Voorafgaand aan het verblijf van de student in Nederland bezoekt Travel Active ieder aangemeld gastgezin voor een interview. Travel Active behoudt zich het recht voor om zonder motivatie een gastgezin af te wijzen.
4. Gastouders kunnen elke redelijke verantwoordelijkheid verwachten van Travel Active ten behoeve van het welzijn van de student ten tijde van het verblijf van de student in het huis van het gastgezin;
5. Het gastgezin komt overeen met Travel Active dat zij de student waar mogelijk helpt zich aan te passen aan de familie en hem/haar als zoon/dochter alsmede als een volledig gezinslid te behandelen;
6. Indien zich situaties voordoen waarbij de student op een negatieve of verontrustende manier is betrokken, zal het gastgezin onmiddellijk contact opnemen met Travel Active;
7. Indien zich situaties voordoen waarbij de student – voor zover door het gastgezin beoordeeld kan worden - op onverantwoordelijke wijze met zakgeld omgaat of niet voldoende financiële middelen tot zijn of haar beschikking heeft, zal het gastgezin onmiddellijk contact opnemen met Travel Active;
8. Indien het gastgezin besluit dat de student niet langer welkom is in het huis van het gastgezin, wordt dit onmiddellijk gemeld aan Travel Active. In dit geval krijgt Travel Active minimaal 2 weken de tijd om een ander gastgezin te vinden. Tot het moment dat er een ander geschikt gastgezin is gevonden, woont de student bij het gastgezin;
9. Travel Active High School Holland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet of niet tijdig arriveren van de student in het gastgezin, evenmin als voor een voortijdig vertrek van de student uit het gastgezin;
10. Travel Active kan, gedurende het verblijf van de student bij het gastgezin, verlangen van het gastgezin, dat zij inzicht geeft in de woonomstandigheden van de student;
11. Geschillen tussen het gastgezin en de student worden uitsluitend voorgelegd aan Travel Active High School Holland en door haar, met inachtneming van de regels van redelijkheid en billijkheid, beslecht;
12. In geval van klachten, dient het gastgezin deze schriftelijk kenbaar te maken aan Travel Actie High School Holland. Getracht zal worden een oplossing te vinden. Wanneer het gastgezin een klacht deponeert zonder de bovenstaande procedure te volgen, kan Travel Active High School Holland de klacht niet meer in behandeling nemen;
13. De telefoonnummers in ons bestand worden verstrekt aan alle studenten die binnen een bepaalde periode deelnemen aan hetzelfde programma, mits hierbij schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt;
14. Alle voorwaarden komen te vervallen bij het publiceren van nieuwe voorwaarden en daarmee kan geen aanspraak gemaakt worden op de voorgaande voorwaarden.

Alle informatie en voorwaarden zijn bij het ter perse gaan van dit document volledig juist, maar kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Versie 09/05.

Deel deze pagina

Authentieke culturele uitwisselingen

30 jaar ervaring

Dankzij onze buitenlandervaringen helpen wij jou bij het creëren van jouw eigen inspirerende beleving.

Persoonlijke begeleiding

Wij en onze partners op locatie zorgen voor jouw unieke levenservaring.

Programma's op maat

Waar je ook heen wilt en wat je ook wilt doen, wij helpen om jouw reis op jouw wensen af te stemmen.