Disclaimer

Algemeen
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Travel Active is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Travel Active gecreëerde site. Travel Active wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen).

Travel Active geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Travel Active uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Clickgedrag
Op de website www.travelactive.nl en alle daaruit komende subwebsites worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Travel Active haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Persoongegevens
Op onze website bestaat de mogelijkheid u aan te melden voor een persoonlijk reizigersweblog genaamd Mijn Travel Active. Wij houden hierbij rekening met de daarop van kracht zijnde wetgeving. Wij zullen dus vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. U kunt de gegevens te allen tijde wijzigen of stopzetten.

Hyperlinks
Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Travel Active zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Travel Active is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Travel Active aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Travel Active is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Prijsvragen en acties
Wanneer u deelneemt aan een prijsvraag of actie, vragen wij uw naam, adres en e-mail gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de prijswinnaars op de hoogte te stellen van de door hun gewonnen prijs en om het aantal reacties op een prijsvraag of actie te meten. Tevens kunt u aangeven of wij uw gegevens mogen gebruiken voor incidentele mailingen of de Travel Active nieuwsbrief, om zo onze diensten aan u verder te kunnen verbeteren.

Mijn Travel Active account

Auteursrecht
De klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de overgedragen bestand. Reismee en Travel Active aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand. Reismee en Travel Active gaat ervan uit dat het auteursrecht ervan berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk. Daarnaast dient de opdrachtgever zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land.

Aansprakelijkheid
Voor beschadiging en/of verlies van de bestanden kunnen Reismee en Travel Active in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

Onwettig materiaal
Het is uitdrukkelijk verboden om foto's die strijdig zijn met enige wet of regelgeving, zoals bijvoorbeeld kinderpornografie of materiaal dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, naar Reismee en Travel Active te uploaden en/of te verspreiden. Reismee, haar toeleveranciers en de uitvoerende hulpkrachten, zijn gerechtigd maar niet verplicht, de inhoud van het ons ter beschikking gestelde beeldmateriaal daarop te controleren en alle passende maatregelen te nemen om dergelijk misbruik aan te geven. Indien wij daar door de politie of andere overheidsinstanties om medewerking worden verzocht of indien wij daartoe zelf aanleiding zien, zullen wij beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk met bijbehorende persoonsgegevens aan de politie of aan andere overheidsinstanties verstrekken.

Promotiemateriaal
Travel Active behoudt het recht om foto’s, video's en reisverhalen van Mijn Travel Active gebruikers te gebruiken voor promotie doeleinden. Denkend aan de website (www.travelactive.tv), posters, brochures en andere promotionele doeleinden.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons disclaimer beleid, dan kunt u deze richten aan: Travel Active, t.a.v. Afdeling Marketing & Communications, Postbus 107, 5800 AC Venray of e-mail: info@travelactive.nl

Copyright
Alle publicaties van Travel Active zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn in deze voorbehouden. Niets uit schriftelijke of digitale uitgaven mag op enigerlei wijze gebruikt of vermenigvuldigd worden, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Travel Active.

Privacy verklaring
In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen worden momenteel aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens
Als u zich aanmeldt bij onze website wordt u gevraagd naam-, adres-, woonplaats- en e-mailgegevens, geboortedatum, geslacht en telefoonnummer etc. te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij om:

  • te kunnen voldoen aan uw verzoeken;
  • onze diensten aan u te kunnen verlenen;
  • u te informeren over producten en diensten van ons en van door ons speciaal geselecteerde bedrijven.

De gegevens die via de website worden verkregen en behouden, worden niet verstrekt aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van de dienstverlening van Travel Active.

Indien u geen informatie wilt ontvangen, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan Travel Active t.a.v. de afdeling Marketing & Communications, Postbus 107, 5800 AC Venray.

Gebruik van cookies
Travel Active maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die, of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken.

Gebruik van capchas
Om een bericht te kunnen plaatsen op het forum moet je een controle lettercombinatie opgeven oftewel een capcha. Dit is om te voorkomen dat mensen op geautomatiseerde manier het forum vervuilen met niet relevante berichten. Neem de lettercombinatie over in het invoerveld ernaast om een nieuw bericht te kunnen plaatsen.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd, of als u uw gegevens wilt wijzigen, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan Travel Active t.a.v. de afdeling Marketing & Communications, Postbus 107, 5800 AC Venray.

Wijzigingen
Deze disclaimer en privacy verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Deel deze pagina

Authentieke culturele uitwisselingen

30 jaar ervaring

Dankzij onze buitenlandervaringen helpen wij jou bij het creëren van jouw eigen inspirerende beleving.

Persoonlijke begeleiding

Wij en onze partners op locatie zorgen voor jouw unieke levenservaring.

Programma's op maat

Waar je ook heen wilt en wat je ook wilt doen, wij helpen om jouw reis op jouw wensen af te stemmen.