Vrijwilligerswerk – Toelichting programmakosten Travel Active

Verdeling

Als vrijwilligerswerkorganisatie vindt Travel Active het belangrijk om duidelijke informatie te geven over de besteding van de programmakosten. Wanneer je vrijwilligerswerk in het buitenland gaat doen betaal je een bedrag aan programmakosten. De hoogte van deze programmakosten varieert per programma en bestemming en is onder andere afhankelijk van de lengte van je verblijf.

Travel Active is geen non-profitorganisatie en wij ontvangen verder geen subsidies of toeslagen vanuit de overheid om onze vrijwilligerswerkprogramma’s te kunnen organiseren. Om onze vrijwilligerswerkprogramma's te kunnen organiseren betalen onze deelnemers daarom een bepaald bedrag aan programmakosten. Van deze programmakosten financieren wij alle onderdelen die inbegrepen zijn bij je programma. In de meeste gevallen gaat het hierbij om je accommodatie, maaltijden, opvang na aankomst op de luchthaven, transfers en de begeleiding en services vanuit Travel Active en onze buitenlandse samenwerkingspartners. Het grootste gedeelte van de programmakosten, ongeveer 70% tot 80%, betalen wij aan onze lokale partnerorganisatie in het buitenland. Hiermee komt dus ook het grootste gedeelte van de betaalde kosten terecht in het land waar jij een vrijwilligerswerkprogramma gaat doen.

Travel Active werkt in ieder land samen met een partnerorganisatie die lokale medewerkers in dienst heeft. Deze partnerorganisaties begeleiden onze vrijwilligers ter plekke, selecteren de projecten waar vrijwilligers gaan helpen, beheren de vrijwilligersaccommodaties, betalen de gastgezinnen (indien van toepassing), verzorgen de maaltijden voor vrijwilligers, organiseren het lokale transport etc. etc. Kortom: ongeveer 70 à 80% van de betaalde programmakosten wordt besteed in het land en hiervan worden onder andere lokale medewerkers betaald.

Wanneer je vrijwilligerswerk gaat doen betaal je dus niet per definitie voor het doen van vrijwilligerswerk, je betaalt voor de onderdelen die inbegrepen zijn bij jouw programma. Het goed organiseren van een programma en de samenwerking met betrouwbare, ervaren partnerorganisaties kost immers geld.

Onderstaande cirkeldiagram laat zien op welke manier de programmakosten tot stand komen en hoe deze programmakosten verdeeld worden over de verschillende onderdelen:

Vrijwilligerswerk - programmakosten verdeling

Toelichting cirkeldiagram

  • Begeleiding en voorbereiding Travel Active – 20%

Travel Active besteedt veel tijd en aandacht aan de begeleiding en voorbereiding van alle deelnemers. Een goede voorbereiding draagt immers bij aan een succesvol verloop van je tijd in het buitenland. Wij informeren je over  je verblijf in het buitenland, hoe jij je het beste kunt voorbereidingen op het vrijwilligerswerk en welke voorbereidingen je dient te treffen. Wij hebben een informatiehandboek beschikbaar met uitgebreide informatie over je vrijwilligerswerkprogramma. Deelname aan de voorbereidingsworkshop van Travel Active is een verplicht onderdeel en inbegrepen bij de programmakosten.

Het ervaren vrijwilligerswerkteam van Travel Active onderhoudt intensief contact met deelnemers en partnerorganisaties, probeert alle informatievoorziening over de verschillende programma’s up-to-date te houden en reageert snel en adequaat op vragen vanuit deelnemers.

  • Begeleiding partnerorganisatie buitenland – 25%

Wanneer je na een goede voorbereiding vanuit Travel Active in het vliegtuig stapt, nemen onze buitenlandse collega’s een groot deel van onze begeleiding over. Zij staan voor je klaar zodra je aankomt op de plaats van bestemming. Travel Active werkt uitsluitend samen met zorgvuldig geselecteerde lokale partnerorganisaties in het buitenland. Zij kennen hun eigen land en cultuur het beste en onderhouden de contacten met de verschillende projecten waar je als vrijwilliger kunt gaan helpen. Onze partnerorganisaties maken de nodige kosten ten aanzien van jouw verblijf ter plekke, de begeleiding van deelnemers en voorbereidingen op je komst: lokale medewerkers ontvangen een salaris, administratieve formaliteiten dienen geregeld te worden, huur- en onderhoudskosten van accommodatie worden betaald en lokaal vervoer moet onderhouden worden.

Voorafgaand aan de start van je programma worden er in de meeste gevallen oriëntatiedagen georganiseerd waarbij excursies en/of activiteiten inbegrepen zijn. Daarnaast hebben de partnerorganisaties, zoals ieder ander bedrijf, te maken met overhead en kosten.

  • Kosten verblijf buitenland – 35%

Het grootste deel van de programmakosten die jij betaalt worden besteed aan kosten die direct gepaard gaan met jouw verblijf in het buitenland. Bij het meeste vrijwilligerswerk in het buitenland zit gratis kost en inwoning. Je verblijft in een vrijwilligershuis of bij een gastgezin in huis. Een groot deel van de maaltijden is inbegrepen en wordt bereid door lokale medewerkers. Vervoer van en naar projecten is in veel gevallen inbegrepen.

Let op: de programmakosten variëren per bestemming. De onderdelen die inbegrepen zijn bij een programma verschillen per land. Zo bieden we in Latijns-Amerika vrijwilligerswerkprogramma’s aan waarbij een taalcursus inbegrepen is en in Azië bieden we, naast de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen, vele extra programmaweken aan (zoals avontuurlijke weken, trekkings of yogaweken). Vooraf informeren wij je duidelijk over de hoogte van de programmakosten en wat hier precies wel en niet bij is inbegrepen. We willen graag zo duidelijk en transparant mogelijk zijn over de programmakosten, zodat je weet wat precies inbegrepen is en met welke kosten je nog rekening moet houden.

  • Projectondersteuning – 8%

De programmakosten die jij betaalt maken het voor ons mogelijk om eerlijk vrijwilligerswerk te kunnen aanbieden. Deze programmakosten stimuleren de lokale economie en leveren dus indirect een structurele bijdrage aan de ontwikkeling van een lokale gemeenschap. Belangrijk om te vermelden is dat er niet per definitie een bedrag van de door jouw betaalde programmakosten naar ‘jouw project’ gaat. Met de inkomsten die onze partnerorganisaties ontvangen springen zij regelmatig bij als er investeringen nodig zijn op projecten. Iedere partnerorganisatie heeft hier zijn eigen werkwijze in. Projecten worden veelal gesteund door middel van de aanschaf van goederen waar het meest behoefte aan is. Hierbij kun je denken aan de aanschaf van lesmateriaal, schooluniformen, bouwmateriaal voor constructieprojecten of donaties voor het realiseren van voorzieningen voor lokale gemeenschappen.

  • Kosten voor de website, infodagen, administratie etc. – 9%

Travel Active maakt ook de nodige kosten ten aanzien van de organisatie van programma’s en begeleiding van deelnemers. Deze kosten proberen we tot een minimum te beperken maar moeten wel gedekt worden. Wij hebben betaalde medewerkers in dienst en maken de nodige overhead kosten. Wij hebben een mooie website die onderhouden moet worden en waarop alle informatie betreffende onze programma’s en onze organisatie up-to-date gehouden moet worden. Travel Active organiseert heel regelmatig informatiedagen en persoonlijke afspraakdagen om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om informatie te verzamelen over onze programma’s. Hier zijn de nodige kosten mee gemoeid die doorberekend worden in de programmakosten.

Deel deze pagina

Authentieke culturele uitwisselingen

30 jaar ervaring

Dankzij onze buitenlandervaringen helpen wij jou bij het creëren van jouw eigen inspirerende beleving.

Persoonlijke begeleiding

Wij en onze partners op locatie zorgen voor jouw unieke levenservaring.

Programma's op maat

Waar je ook heen wilt en wat je ook wilt doen, wij helpen om jouw reis op jouw wensen af te stemmen.